Vinno
 

Affärsidé

Vinnos affärsidé är att bedriva en professionell och engagerad konsultverksamhet som tar sikte på långsiktighet.
Vi ska skapa förutsättningar för företag att berika sin verksamhet med duktiga och engagerade medarbetare som 
bidrar till att utveckla och öka företagets lönsamheten.

Värderingar

Kvalitet
Kvalitet för oss är att det vi levererar ska vara till våra kunders och kandidaters allra största belåtenhet. Varje kund och kandidat ska vara vår ambassadör.

 

Tillit
Tillit och trovärdighet är grunden för våra relationer. Vi skapar och genomför våra uppdrag via ömsesidig respekt.
Vi är strikt konfidentiella med information som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag.

 

Engagemang
Med kreativitet och flexibilitet gör vi vårt yttersta för att uppnå våra kunders nöjdhet. Vi är lyhörda och nyfikna och söker hela 
tiden förbättringar i vårt sätt att jobba.