Vinno
 

Personanalys

Ett test säger inte allt men det är ett bra komplement till intervjuer, referenser och meritförteckning. Ett bra test är validerat och bygger på vetenskaplig grund. Lägg därtill att de som leder testerna också ska kunna bedöma och utvärdera dem i en rekryteringssituation. På Vinno äger vi den kompetensen och de tester vi använder är bland annat: OPQ och IPU.

Second opinion
Vi erbjuder en s k second opinion, som en enskild aktivitet.  Dvs en fördjupad granskning av en aktuell kandidat då vi gör en bedömning av såväl kompetens och personliga egenskaper. 
Återkopplingen görs när vi har gjort en beteende- och djupanalys av kandidaten.

Team opinion
Vi går även in och analyserar team som behöver utvecklas eller förändras. Dvs en fördjupning av varje individ som ingår i teamet.