Vinno
 

 

Karriär/Affärscoaching - därför investerar företag och privatpersoner i coaching

Processen för individuell coaching syftar till att uppnå självinsikt, personlig effektivitet samt energi, lust och glädje i arbetet. Målet är att åstadkomma beteendeförändring med bestående resultat.

Agneta samarbetar med Göran Söderberg på MigMera. Där erbjuder vi en professionell coachande handledning med ett unik webbstöd. www.migmera.se.

Nu erbjuder vi en professionell coachande handledning med ett unikt webbstöd!
 
Webbstödet ger dig en kontinuitet var du än befinner dig i tid och rum och dessutom en möjlighet att aktivera din personliga coachande handledare när du vill och behöver.

Anledning till att anlita en coach kan vara:

 • Ge stöd till nytillträdda chefer.
 • Stimulera säljare att hitta vägar till högre försäljning.
 • Behålla erfaren personal och ta tillvara kunskaperna.
 • Hjälpa chefer bli ledare och hitta ett coachande ledarskap.
 • För att skapa utrymme till en anställd med höga ambitioner.
 • Skapa individuell utvecklingsvilja vid omorganisation eller uppsägningar i stället för dålig motivation, förlorat fokus och oro i ledet.
 • Stödja anställda att göra det som de är bäst på t.ex. en expert kanske inte passar som chef.
 • Titta på positiva beteendeförändringar som förhindrar att en person ”går in i väggen”.
 • För att vara en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin personal
 • Komma vidare i sin karriär
 • Hitta rätt på arbetsmarknaden

Erbjudande om 5 eller 10 effektiva möten:

Vi erbjuder våra kunder tre olika upplägg.

1. Den första upplägget sträcker sig över 10 veckor. Den riktar sig till personer som vill uppnå ett specifikt mål på kort tid. Serien innehåller 5 effektiva möten à ca 1,5 timmar, med undantag för första mötet som är 2 timmar långt. Mötena sker varannan eller var tredje vecka.

2. Det andra upplägget sträcker sig över en 7-9 månadersperiod. Den riktar sig till personer som vill ha konkreta och mätbara resultat inom fler än ett målområde. Serien innehåller 10 effektiva möten à 1,5-2 timmar, med undantag första och sista mötet är 2-2,5 timmar långa. Mötena sker med en frekvens av ca 1-2 gånger i månaden beroende på agendan.

3. Det tredje upplägget skräddarsys helt och hållet med kund.

 

Utgångspunkten för coachprocessen är alltid nuläget och siktet är inställt framåt. Vid första mötet görs en nulägesanalys och målen för processen formuleras. Under de följande mötena arbetar coach och klient systematiskt för att nå målen genom att varva praktiska övningar med feedback och reflektion. Coachen ställer frågor och utmanar till nya perspektiv och insikter med syftet att skapa nya vanor som bidrar till ökad personlig effektivitet och tillfredsställelse. Mellan mötena arbetar klienten med aktiviteter. I det sista mötet bedömer klienten sin måluppfyllelse och firar sina framgångar.

Vinno arbetar i enlighet med International Coach Federations (ICF) samt WABC (Worldwide Association of Business Coaching) kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Agneta Hårte är diplomerad affärscoach på Vinno i enlighet med ICF. När Agneta coachar använder hon sig av sin långa affärserfarenhet för att stimulera och utmana klienterna till nya handlingsalternativ genom att ställa initierade och utmanande frågor. Hon hjälper också klienten att koppla sina personliga mål till företagets mål.

.