Vinno
 

Search

Ska du rekrytera chefer eller specialister med rätt bakgrund, kompetens och personlighet är i vissa fall search/headhunting den bästa metoden för att lyckas med rekryteringen.
Varje rekryteringsuppdrag är unikt och skräddarsys efter företagets behov.
Vi har ett välutbyggt kontaktnät och vet var vi ska söka.

Searchprocessen:

Kravprofil
I samråd med er definierar och specificerar vi kraven i tjänsten med fokus på arbetsuppgifter, utbildning, erfarenhet samt önskemål om befattningens krav på personliga egenskaper. Även bakgrund, företagskultur och allmänna anställningsvillkor är områden som vi bör ha en uppfattning om för att kunna ge en tydlig bild till kandidaterna

Sökning
Kartläggning och aktiv research: Research bedrivs i för uppdraget lämpliga företag och sökningar görs i Vinnos kandidatdatabaser och i externa databaser.

Urval/Search
Tänkbara kandidater utifrån research och kartläggning kontaktas och intervjuas.

Presentation av kandidater
Ett antal kvalificerade och intresserade kandidater presenteras för uppdragsgivaren.

Djupintervju/Test/personbedömning
Personlighetsanalys med OPQ och IPU samt referenstagning.

Anställning
När en kandidat accepterat anställningserbjudandet och skriftligt anställningsavtal upprättats är rekryteringsprocessen avslutad.

Uppföljning
När personen varit anställd sex månader gör Vinnos rekryteringskonsult uppföljning gentemot både uppdragsgivaren och den anställde.