Vinno
 

Välkommen att kontakta någon av våra konsulter!

Agneta Hårte 
VD/Rekryteringskonsult/Affärscoach

Agneta är ansvarig för rekrytering inom tjänstesektorn och IT- branschen främst med chefsbefattningar, projektledare och övriga tjänster inom 
sälj och marknad.

Agneta är utbildad beteendevetare på Socialhögskolan och med påbyggnad inom psykologi. Hon har arbetat med personalfrågor,
internkommunikation, pressfrågor,
e-business, SAP implementerning och webbutveckling. I några år var Agneta presstalesman 
för Ericsson. Diplomerad affärscoach enligt ICF. Certifierad i MPA (Master Person Analysis).

Agneta bidrar med sin förmåga att lyssna, goda humör och ge råd till att både kunder och klienter känner sig trygga i processen.
 

Carl Bourghardt
Konsult/Konsultchef

Carl ansvarar för försäljning, annons och- ekonomifrågor. Carl har en civilingenjörs- och MBA examen. Han har haft ledande befattningar 
som marknadsdirektör på Electrolux och Bluetail. Han har även varit verksam inom IT-sektorn och bl a arbetat med försäljning på Nortel. 
Carl talar sju språk (bl a franska, spanska, engelska, tyska och italienska).


 

 Göran Söderberg

Göran Söderberg

Senior Konsult

Göran arbetar med utveckling av individer och grupper i yrkesrollen. Göran har 10 års erfarenhet att arbeta som coachande handledare med studenter, medarbetare, chefer, managers, företagsägare och individer i ledningsgrupper i deras aktuella och blivande yrkesroller.

Med sin finansekonombakgrund och universitetsexamen i psykologi samt långa erfarenhet (ca 30 år) från flertal roller (verksamhetsutvecklare, ledare/chef, expert, ledningsgrupp), i olika branscher och länder, kommer Göran snabbt in i sina uppdragsgivares skilda yrkesvärldar (aktuella och framtida).

En process med Göran leder i princip alltid till en förbättrad arbetsvardag och därmed ett ökat bidrag till en verksamhet.      

 

Marie Louise Ullman
Administrativ konsult

Marie-Louise har många års erfarenhet av administration, utbildning och samtal i olika former. Hon har arbetat med chefer och 
medarbetare inom många olika verksamheter. T ex fundrising, data/it, brandskydd, försäkring, kredit, kommunal verksamhet och med
statskontoret. Marie-Louise är ekonom och naturvetare med mycket goda kunskaper inom data, administration och projektstyrning.